Drinkwater & drukproblemen

Uw camping, bungalowpark of evenement kan niet zonder een betrouwbare drinkwatervoorziening. Juist op tropische dagen moet u blindelings kunnen vertrouwen op voldoende drinkwater. Tijdens warme dagen is de druk in uw drinkwaternet soms lager dan normaal. Douches gaan niet meer aan, en uw gasten moeten genoegen nemen met een armetierig straaltje water. Niet bepaald het service niveau wat uw gast van u verwacht!!!

Oorzaken van lage druk

Drukproblemen kunnen verschillende oorzaken hebben:

- Grote waterafname elders in de regio kan de oorzaak zijn van drukverlaging op uw bedrijf.
- In periodes van grote droogte kunnen de drinkwaterbedrijven opzettelijk de druk verlagen om zodoende het verbruik te beperken.
- De aanvoer capaciteit (watermeter) is te klein.
- Te dunne leidingen op het eigen terrein veroorzaken bovenmatig drukverlies


Voorbeeld; PE-leiding (tyleen), 32mm / 3mm. – SDR-11 – lengte; 100 mtr. (1liter = 1,884 meter)
Debiet per uur; 1m³ / uur 2-m³ / uur 3-m³ / uur 4-m³ / uur
Debiet per sec.; 0,28 ltr. / seconde 0,56 ltr. / seconde 0,83 ltr. / seconde 1,11 ltr. / seconde
Stroomsnelheid (v) ; 0,527 m. / seconde 1,05 m. / seconde 1,57 m. / seconde 2,09 m. / seconde
Drukverlies (R) ; 0,17 Bar 0,54 Bar 1,15 Bar (???)

1,94 (2,00) Bar

Zoals blijkt uit het bovenstaand rekenvoorbeeld, gedraagt het drukverlies zich kwadratisch in verhouding met de stroomsnelheid in de leiding.
Voordat een verantwoorde keuze kan worden gemaakt, dient eerst de oorzaak van het probleem duidelijk te zijn. Er kan sprake zijn van een drukprobleem maar ook van een capaciteitprobleem, of misschien een combinatie van beide

Drukverhoging, met- of zonder buffervoorraad

Een drinkwater drukverhoging installatie zonder buffervoorraad biedt alleen uitkomst wanneer er uitsluitend sprake is van een drukprobleem, zonder dat er sprake is van een capaciteit probleem, iets wat in de praktijk zelden voorkomt.

Alleen in bergachtig gebied, ingeval van hoogbouw of wanneer de voordruk onvoldoende is, dan kan hier sprake van zijn. In vrijwel alle andere situaties worden de problemen veroorzaakt door een combinatie van:

- Waterafname; (qv –m3/sec)
- Leidingdiameter; (d)
- Leidinglengte. (qv –m3/sec)
Het installeren van alleen een pompinstallatie, biedt dan geen uitkomst.Drukverhogingsinstallatie

Drukproblemen ontstaan wanneer er meer water wordt afgenomen dan er op dat moment (onder gewenst druk) wordt aangevoerd. Een bufferkelder/reservoir zorgt ervoor dat er al op voorhand water wordt aangevoerd op momenten dat er (nog) geen of weinig afname is. Het voorraadvolume wat hierdoor ontstaat wordt benut zodra de afname, de aanvoer overstijgt. Zo wordt een tekort aan drinkwater voorkomen. Bijkomend voordeel is dat een kelder/reservoir het water drukloos water in ontvangst kan nemen. Onafhankelijk van de druk in de waterleiding. Hierdoor is de aanvoer gegarandeerd, ook bij een extreem lage voordruk. Het vullen van de kelder blijft doorgaan ook al zakt de druk in de waterleiding tot ver beneden de minimumdruk van 2-Bar. Te vergelijken met de vlotterbak van het toilet. Ook het toilet heeft kortstondig meer water nodig dan dat de waterleiding kan leveren.


De pompinstallatie zorgt ervoor dat het water op uw camping of bungalowpark weer op de gewenste druk wordt gebracht. De bufferkelder kan kortstondig (tussen 30 minuten – 2 uur) afname pieken leveren van wel twee tot drie keer de hoeveelheid water welke zonder buffervoorraad te realiseren is. Op deze wijze is een ongestoorde watervoorziening gegarandeerd.